Ny side 1
Ny side 1
index overnatting servicebygg gapahuk gardsdrift aktiviteter avstander veret bilder linker linkermeny
Ny side 1


Vi vil om kort tid legge ut bilder i et eget billedarkiv her.

Familien Vistekleiven Karlstad
Sollid Gard & Hytter
2680 Vågå
Tlf: 94 98 88 94
post@sollidhytter.no

Gardsdrifta

Sollid Gard er ett gardsbruk som har opprinnelse fra slutten på 1920-talet. Jorda der husa på garden står i dag ble kjøpt i 1929. Forrige generasjons drivere starta i 1930 oppdyrkinga og oppbygginga av garden. 

I dag består garden av:
- Mjølk- og kjøttproduksjon av Norsk Rødt Fe. Ca. 70 dyr til sammen.
- Dyrka mark: 200 da. Leier i tillegg 90 da.
- Innmarksbeite: 97 da beite. Leier i tillegg 45 da.

Minikraftverk like ved garden. Produksjon: Ca. 120 kW/h.

Våre gjester vil under deres opphold kunne se noe av det som skjer på garden. Ettersom våre hytter ligger helt i utkanten av gården, så vil det være opptil den enkelte gjest om en vil komme og se noe av drifta på garden eller ikke.

Sollid Gard & Hytter
- i Jotunheimens forgård